Kjørbokollen i Sandvika blir brukt som kontorbygg.

Adresse:
Kjørbokollen 30

Type:
Kontor

Driftsleder:
Tore Solheimsnes
Tlf: 920 93 004
tore@laro.no

Kjørbokollen 30

1337 Sandvika

Kjørbokollen 30