Vi skal bygge Sandvika til et sentrum for innovasjon, bærekraft og det gode liv.

Samfunnsansvar - Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger, og redegjøre for disse årlig.

Selskapet ble etablert på 1950-tallet av Erling Rye Andenæs. Selskapet har vært en foregangsbedrift innenfor eiendomsutvikling i Oslo-regionen hvorav utviklingen av Havnelageret og Schau’s bryggeri kan nevnes. Selskapet har et svært langsiktig perspektiv på sine eiendomsengasjement. Eierfamilien er direkte engasjert i forvaltning og utvikling av eiendomsmassen.