Gamle Ringerikesvei 38 på Bekkestua blir brukt som bakeri og restaurant.

Adresse:
Gamle Ringeriksvei 38

Type:
Bakeri og restaurant

Driftsleder:
Magnus Knutsen
Tlf: 920 93 006
magnus@laro.no

Gamle Ringeriksvei 38

1357 Bekkestua

Gamle Ringeriksvei 38