Budstikka: Tid for å venne seg til tanken.

12.07.2019

Av Tor Christian Bakken

To år er gått siden «Slaget om Sandvika», kommunestyrets behandling av områdeplanen for Sandvika Øst. 28 kommunestyremedlemmer stemte for planen, 23 stemte mot. Forslaget om at de høyeste byggene skulle ha maksimalt 16 etasjer mot 19 som opprinnelig planlagt, fikk 34 stemmer. 17 stemte nei. Selv om saken var kontroversiell og avgjørelsen satt langt inne, var rammene lagt for en ny og annerledes bydel øst for Sandvikselva.

Planen innebærer en tredobling av dagens bygningsmasse i Sandvika Øst, til rundt 110.000 kvadratmeter. Seks bygårder vil bli revet for å gi plass til nye. Først ut er Helgerudgården og Kreditkassegården; her kan arbeidene starte allerede neste høst. Direktør Wincent Haga i Andenæs Eiendom har vært i kommunen og vist frem skisser til hvordan området kan bli i fremtiden. – På gateplan er det lagt opp til butikker og kafeer med glassfasader. Over dette legges det kontorlokaler hvor det også gis rom for helsetjenester.

I de ti øverste etasjene der Helgerudgården ligger i dag, vil det bli leiligheter. Andenæs planlegger leiligheter i ulike størrelser, noe som vil bidra til variert befolkningssammensetning. – Ved å øke antall boenheter økes også attraktiviteten for å etablere forretninger og kontorer i Sandvika, skriver Haga i et notat til kommunen.