Gamle Ringeriksvei 33 på Bekkestua brukes som et butikkbygg.

Adresse:
Gamle Ringeriksvei 33

Type:
Butikk

Driftsleder:
Magnus Knutsen
Tlf: 920 93 006
magnus@laro.no

Gamle Ringeriksvei 33

1357 Bekkestua

Gamle Ringeriksvei 33